Bİ MEKANIM BU CİHANDA


Bi mekanım bu cihanda, menzilim durağım orda,
Sultanım taç ile tahtım, Hulle ve Burağ'um orda.

Eyyub'um, bu sabrı buldum, Circis'im bin kezin öldüm,
Ben bu mülke tenha geldim, bütün hazırlığım orda.

Yusuf'um, pazara geldim, Mansur gibi dara geldim,
Aslanım, şikara geldim, velakin yatağım orda.

Bülbül olup öte geldim, dilde menşur tuta geldim,
Burda miskim sata geldim, geyiğim otlağım orda.

Kim ne bile ne kuşam ben, şu ay yüze tutuşam ben,
Ezeliden sarhoşam ben, içmişim ayığım orda.

Deliyim, öğüt tutmazam, değme yere de gitmezem,
İşbu sözü işitmezem, tutmuşam kulağım orda.

Sır sözü eşkere olmaz, orda od yanar belirmez,
Gece gündüz yanar sönmez, bu benim çerağım orda.

Ben bu mülke talim kıldım, hem yedi kez cevlan urdum,
Muhammed nurunu gördüm, bu benim mekanım orda.

Yunus bu fikrete daldı, hep cihanı arda saldı,
Vallahi hoş lezzet aldı, tatmışam damağım orda.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Bî-mekânam bu cihânda menzilüm turagum anda
Sultânam tâcıla tahtum Hulle vü Burâg'um anda

Eyyûb'am bu sabrı buldum Cercîs'em bin kezin öldüm
Ben bu mülke tenhâ geldüm be-külli yaragum anda

Yûsuf'am bâzâra geldüm Mansûr'am bu dâra geldüm
Arslanam şikâra geldüm velâkin yatagum anda

Bülbülem uş öte geldüm dilde menşûr tuta geldüm
Bunda müşküm sata geldüm geyigem otlagum anda

Kim ne bile ne kuşam ben şol ay yüze tutaşam ben
Ezelîden serhoşam ben içmişem ayagum anda

Delüyem pendi tutmazam degme yire ben gitmezem
İş bu sözi işitmezem tutmışam kulagum anda

Sır sözi eşkere olmaz anda od yanar belürmez
Dün ü gün yanar söyünmez bu benüm çerâgum anda

Ben bu mülke ta‘lîm kıldum hem yidi kez cevlân urdum
Muhammed nûrını gördüm bu benüm mekânum anda

Yûnus bu fikrete taldı hep cihânı arda saldı
Va'llâhi hoş lezzet aldı tatmışam dimâgum anda

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

3 yorum:

metin dedi ki...

mrb Zeki bey şiirin ikinci kıtasının son satırında cümleyi yanlışmı yazdınız acaba lütfen dikkat buyurun..

Adsız dedi ki...

Ordaki yarağım sözü sizin anladığınız anlamda değil. Eski türkçede yarar anlamındadır. Şiirde yanlışlık yok.

Adsız dedi ki...

Hayır yanlışlık yok. Öyle saçma tepkiler vermeden önce acaba benim bilmediğim bir şey var mı diye bir düşünmek lazım. Bu kelime 13. yy. Türkçesinde mal mülk variyet olarak kullanılmaktadır.
Başka bir örnek:
Sekizinci küngüresinde şöyle yazılmış idi ki ķış yaraġın yazın görüñ bugünki güni yarına ķomañ ve
hem işlemedük işi işlemeñ ve işlenmemiş işe işlenmiş dimeñ ve yigit iken evlenüñ kim źürriyet
gele sizüñle ma‛ān ģāŝıl ola ve hem dārūyı ya‛ní otı vaķtinde içüñ ve hem ķanı vaķtinde alduruñ ve
daĥı

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/91776623_39%C3%87ak%C4%B1r%20M%C3%BCjgan_S-723-735.pdf


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı