BEN SEVDİĞİM NİGARI


Ben sevdiğim nigarı, n'idem o benden fariğ,
Ne verip hoş görünem, iki cihandan fâriğ.

Kimden kime varayım, ahvalim söylemeğe,
Sözüm kime diyeyim, sözden lisandan fariğ.

Cihanda kim girsin ki bu işin arasına,
Ya kim hükmedebile, sultanı handan fariğ.

Gerek müsülman olam, bin yıl ibadet kılam,
Gerekse kafir olam, küfrü îmandan fariğ.

Gerekse ehli millet farizasın bekleyem,
Gerekse şöhret kovam, şöhret ve dinden fariğ.

Gerekse ilmi dinde yüz bin kez minber vuram,
Gerekse şirk besleyem, şirk ve gümandan fariğ.

Nice ticaret ile kazanç gösterem ona,
Öyle zengindir ki o kârı ziyandan fariğ.

Nicesi kulluk ile sevebilem ben ona,
Niceler onu sever, cümle sevenden fariğ.

Onun gibi maşuğa kim gönül verdi ise,
Sayısız tertip gerek, o ondan bundan fariğ.

Yunus sen sever isen hakikat maşukayı,
Dervişlik ile kül ol kevni mekandan fariğ.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Ben sevdügüm nigârı n'idem ol benden fârig
Ne virüp hoş görünem iki cihânda fârig

Kimden kime varayın ahvâlüm söylemege
Sözüm kime diyeyin sözden lisândan fârig

Cihânda kim giriser bu işün arasına
Yâ kim hükm idebile sultân u hândan fârig

Gerek müsülmân olam bin yıl ‘ibâdet kılam
Gerekse kâfir olam küfr ü îmândan fârig

Gerekse ehl-i millet farîzasın bekleyem
Gerekse şöhret kovam şöhret ü dînden fârig

Gerekse ilm-i dînde yüz bin kez minber depem
Gerekse şirk besleyem şirk ü gümândan fârig

Nice ticâret ile mekseb gösterem ana
Şöyle tüvângerdür ol assı-ziyândan fârig

Niçesi kullıgıla sevibilem ben ana
Hâs u ‘âm anı sever cümle sevenden fârig

Anun gibi ma‘şûka kim gönül virdiyise
Bî-‘aded tertîb gerek ol andan bundan fârig

Yûnus sen severisen hakîkat ma'şûkayı
Dervîşligile kül ol kevn ü mekândan fârig

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı