BENİM ZARI KILAN ŞU YARE KARŞI


Benim zarı kılan şu yare karşı,
Gönülden can veren dildara karşı.

Hayranım geceden sabaha kadar,
Bekleyen olurum didara karşı.

Seher vakti ben yar diye ağlarım,
Sanasın bülbülüm gülzara karşı.

Alaldan canımı aşk-ı ilahi,
Benim Mecnun gibi avara karşı.

Cemalin şemine pervane gibi,
Yakarım kanatları nara karşı.

Aşkın şarabı içeliden beri,
Erişir yüreğime yare karşı.

Bugün Mansur benim aşkın yolunda,
Yürüyüp çarh vuram şu dara karşı.

Biçare bülbülüm dost bahçesinde,
Varam verem haber şu yare karşı.

Aşık Yunus bugün gurbette kaldı,
Ki aşkı söyletir dildare karşı.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Benem zârî kılan şol yâre karşu
Gönülden cân viren dildâre karşu

Giceler subha dek hayrân u mestem
Oluban muntazır dîdâre karşu

Sehergâhın turup zârî kıluram
Sanasın bülbülem gül-zâre karşu

Alaldan cânumı ‘ışk-ı İlâhî
Benem Mecnûn gibi âvâre karşu

Cemâlün şem‘ine pervâne gibi
Yakaram per ü bâli nâra karşu

Anun ‘ışkı şarâbın nûş idelden
İrişür yüregüme yâre karşu

Bugün Mansûr benem ‘ışkun yolında
Yüriyüp çarh uram şol dâre karşu

Bî-çâre bülbülem dost bahçesinde
Varam virem haber şol yâre karşu

‘Âşık Yûnus bugün gurbetde kaldı
Ki ‘ışkı söyledür dildâre karşu

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı