BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE


Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.

Erenler gelip geçtiler, dünyayı koyup göçtüler,
Havaya ağıp uçtular, bunlar hümadır kaz değil.

Can odur ki Hak'a ere, ayak odur yola gire,
Er odur alçakta dura, yüksekten bakan göz değil.

Münkir ile müddeiyi sayma buçuğa koyanı,
Git ahıra tak bunları her kim ki aşıkbaz değil.

Erden sana nazar ola, için dışın pür nur ola,
Beli kurtulmuştan ola, şu kişi ki gammaz değil.

Doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise,
Bir hayır da ettin ise, birine bindir az değil.

Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağa katar,
Halka metaların satar, yükü gevherdir, tuz değil.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül
Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz degül

Erenler gelüp geçdiler dünyâyı koyup göçdiler
Havâya agup uçdılar bular hümâdur kaz degül

Cân odur kim Hak'a ire ayak odur yola gire
Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül

Münkir ile müdde'îyi sayma buçuga koyanı
Git ahûra tak buları her kim (ki) 'âşık-bâz degül

Erden sana nazar ola için dışın pür nur ola
Belî kurtulmuştan ola şol kişi kim gammaz degül

Togrı yola gitdünise er etegin tutdunısa
Bir hayır da itdünise birine bindür az degül

Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
Halka metâ‘ların satar yüki güherdüz tuz degül

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

4 yorum:

Adsız dedi ki...

gönül yapmak kul hakkı yememek
ibadet kadar önemlidir

Adsız dedi ki...

Bu sözleri Yunus Emre Hz.leri ancak bu kadar gúzel söyleyebilir.Manasını anlamak nasib olsun

Serdengeçti Ecelfe Dığımzâde dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Serdengeçti Ecelfe Dığımzâde dedi ki...

"Âşık-bâz" değil, 《aşıkbâz》 olacak. "Her kim aşıkbâz degül" ya'nî 《Her kim aşıkbâz değilse》 demek olduğu için "ki" ilâvesine gerek yoktur; hem hece sayısını bozuyor.
Aşıkbâz: Aşık kemiği ile oyun oynayan, aşık atan, mecâzen oyunbâz, hilekâr.


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı