BİR SAKİDEN İÇTİK ŞARAP


Bir sakiden içtik şarap, arştan yüce meyhanesi,
O sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi.

Bir meclistir meclisimiz, onda ciğer kebap olur,
Bir şem yanar ki orada, güneş ve ay pervanesi.

O şem'e karşı yananın külli vücudu nur olur,
O od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi.

O meclisin aşıkları, İbrahim Ethem'dir biri,
Belh şehri gibi bin ola her köşede viranesi.

Bizim meclis mestlerinin demleri Enel Hak olur,
Hallacı Mansur gibidir en kemine divanesi .

Aşk şarabın içenlere gel bir nazar eyleyi gör,
Bunca yıldır nice döner o meclisin piyalesi.

Ey sat hezaran Bayezıt, anda muganniler çalar,
Ütrük nefsek teal olur, o çalgının teranesi.

Yunus bu sözlerin senin mana olur bilenlere,
Akil kamil olan kişi bu manaya inanası.

Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil,
Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi.

Yunus Emre


(Şiirin aslı Kaynak 1: Yunus Emre Divanı)

Bir sâkîden içdük şarâb ‘Arş'dan yüce meyhânesi
Ol sâkînün mestleriyüz cânlar anun peymânesi

Bir meclisdür meclisümüz anda ciger kebâb olur
Bir şem‘adur anda yanar ay u güneş pervânesi

Ol şem‘a karşu yananun küllî vücûdı nûr olur
Ol od bu oda benzemez hîç belürmez zebânesi

Ol meclisün ‘âşıkları İbrâhîm Edhem'dür biri
Belh şehri gibi bin ola her gûşede vîrânesi

Bizüm meclis mestlerinün demleri Ene'l-Hak olur
Bin Hallâc-ı Mansûr gibi en kemîne dîvânesi

‘Işk şarâbın içenlere gel bir nazar eyleyi gör
Bunca yıldur niçe döner ol meclisün piyâlesi

Yûnus bu sözlerün senün ma‘nî durur bilenlere
‘Âkil-kâmil olan kişi bu ma‘nîye inanası

Yunus Emre

(Şiirin aslı Kaynak 2: Yunus Emre Divanı Fatih nüshası)

Bir sakiden içtim şarap, Arştan yüca meyhanesi
Ol sakinin mestleriyiz, canlar anın peymanesi

Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur
Bir şem'dir bunda yanar, güneş anın pervanesi

Aşk oduna yananların, külli vücudu nur olur
Ol od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi

Andaki mest olanların, olur Enelhak sözleri
Hallac-ı Mansur gibidir en kemine divanesi

Ol meclisin bekrileri, ol şah Ethem gibidir
Yüzbin olur her köşede, Belh şehrinin viranesi

Ey sat hezaran Bayezıt, anda muganniler çalar
Ütrük nefsek teal olur, ol çalgının teranesi

Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil
Bilmez misin cahillerin nice geçer zemanesi

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı