GAYRIDIR HER MİLLETTEN


Gayrıdır her milletten, bu bizim milletimiz,
Hiç dinde bulunmadı, din ve diyanetimiz.

Bu dinde diyanette, dünya ve ahirette,
Yetmiş iki millette, ayrıdır ayatımız.

Zahir suya banmadan, el ayak deprenmeden,
Baş sücuda ermeden, kılınır taatımız.

Ne Kabe, ne de mescit, ne rüku, ne de sücut,
Hak ile daim becit olur münacatımız.

Ne Kabe'ye varalım, ger mescide girelim,
Gerek suya yunalım, biledir illetimiz.

Su ne kadar arıta, kötüyse huyun bile,
Meğer bizi pak ede Hak’tan inayetimiz

Kimin sırrın kim bile, akıl ermez bu hale,
Yarın orda bell'ola, müslüman mürtedimiz.

Yunus canın yenile ki dostluğun anıla
Aşk ile dinler isen bilesin kudretimiz.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Gayrıdur bu milletden bu bizüm milletümüz
Hiç dînde bulunmadı dîn ü diyânetümüz

Bu dîn ü diyânetde dünyâ vü âhiretde
Yitmiş iki milletde ayrudur âyâtumuz

Zâhir suya banmadın el ayak deprenmedin
Baş sücûda inmedin kılınur tâ‘atümüz

Ne Ka'be vü ne mescid ne rükû' u ne sücûd
Hakk'ıla dâim becid olur münâcâtumuz

Ne Ka'be'ye varalum ger mescide girelüm
Gerek suya yunalum biledür ‘illetümüz

Su ne kadar arıda çün yavuz hûyun bile
Meger bizi pâk ide Hak'dan ‘inâyetümüz

Kimün sırrın kim bile çün irilmez bu hâle
Yarın anda bell'ola müslümân mürtedümüz

Yûnus cânun yinile ki dostlugun anıla
‘Işkıla dinlerisen bilesin kudretümüz

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı