NİTE Kİ O MAŞUK İLE


Nite ki o maşuk ile ben razımı bir eyleyim,
Gark olam müşahedeye haktır ki nefir eyleyim.

Kimdir onu görebilen, gizleni kaldı ahvali,
Göster bana o kişiyi, ben dahi elbir eyleyim.

Bu halayık der ki bana, sakla onu can içinde,
Bir zerresi yüz bin cihan, söyle nice sır eyleyim.

Gör Musa'yı Tur içinde, bir tecelli neler kılar,
Yer gök dolu tecellidir, ya ben nice sabreyleyem

Şunun gibi çapük nazar, bir nazarda yüz bin Musa,
Sermest ve hayran kamusu, ben nice tedbir eyleyim.

Hacet değil aşıklara Tûr’da münacat eylemek,
Ben nerdeysem dost ordadır, her bir yeri Tur eyleyim.

Benim ile dosttan artık hiç bir nesne baki değil,
Günümü o harca sayam, dünümü şebgir eyleyem.

Hidayet erdi kamuya hevasından geçmezlere,
Tevfik yüzün yere vurup aşkımı şirgir eyleyim.

Muhakkikler göre durur Yunus göz ile gördüğün,
Düşüm değil söylediğim, sana necm ile tabir eyleyim.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Niteki ol ma'şûkıla ben râzumı bir eyleyem
Gark olam müşâhâdeye hakdur kim nefîr eyleyem

Kimdür ki anı görüben gizlenübile ahvâli
Göster bana ol kişiyi ben dahı el-bir eyleyem

Bu halâyık eydür bana sakla anı cân içinde
Bir zerresi yüz-bin cihân eyit niçe sırreyleyem

Gör Mûsî'ye Tûr içinde bir tecellî neler kılur
Yir gök tolu tecellîdür yâ ben niçe sabr eyleyem

Şunun gibi çâpük-nazar bir Mûsî'den yüz bin Mûsî
Ser-mest ü hayrân kamusı ben niçe tedbîr eyleyem

Hâcet degül ‘âşıklara Tûr'da münâcât eylemek
Ben kandasam dost andadur her bir yiri Tûr eyleyem

Benümile dostdan artuk hîç bir nesne bâkî degül
Günümi ol harca sayam dünümi şeb-gîr eyleyem

Hidâyet irdi kamuya hevâsından geçmezlere
Tevfîk yüzin yire urup ‘ışkumı şîr-gîr eyleyem

Muhakkikler göre durur Yûnus gözile gördügin
Düşüm degül söyledügüm necm ile ta'bîr eyleyem

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı