AŞIKLARI TAMU'YA YANDIRMAYA


Aşıkları Tamu'ya yandırmıya,
Uçmağına bunlar baş indirmiye.

Yedi Tamu bir aha katlanmıya,
Yedi deniz aşk odun söndürmiye.

Buyruğun tutmaz isen Adem'leyin,
Üç yüz yılda yaşını dindirmeye.

Bin yıl cefa çekmeyince Nuh gibi,
Tufanında gemiye bindirmiye.

Kurban olmayınca İsmail gibi,
Kimse için gökden koç indirmeye.

Çobanlık etmeyince Musa'layın,
Kelimim diye Tur'a göndermiye.

Hulkun olmayınca Muhammed gibi,
Hak didarın sana göstermeye.

Yunus ko gel sen bu kuru davayı,
Vay ona ki Allah uyandırmıya.

Yunus Emre

Düzenleme ve yorum: Zeki Çalar

(Şiirin aslı)

‘Âşıkları Tamu'ya yandurmaya
Uçmaguna bunlar baş indürmeye

Yidi Tamu bir âha katlanmaya
Yidi deniz ‘ışk odın söndürmeye

Buyrugın tutmazısan Âdem'leyin
Üç yüz yılda yaşunı dindürmeye

Bin yıl cefâ çekmeyince Nûh gibi
Tûfânında gemiye bindürmeye

Kurbân olmayınca İsmâîl gibi
Kimse içün gökden koç indürmeye

Çobanlık itmeyince Mûsâ'layın
Kelîm'üm diyüp Tûr'a göndermeye

Hulkun olmayınca Muhammed gibi
Hak dîdârın sana göstermeye

Yûnus kogıl sen bu kurı da‘vâyı
Vay ona ki Allah uyandurmaya

Yunus Emre

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı