DALAYIM AŞKIN BAHRİNE


Dalayım aşkın bahrine gavvas olayım bir zaman,
İsteyeyim daim seni seyyah olayım bir zaman.

Varayım her bir mahf ile tersa demeyem her dile,
Senden haber diyenlere mihman olayım bir zaman.

Yolunda Mansur olayım Enel Hak demin vurayım,
Asılıp vaslın darına berdar olayım bir zaman.

Aşkın oduna yanayım derdin suyuna kanayım,
Gördüğüm seni sanayım hayran olayım bir zaman.

Akıtayım kanlı yaşım, artırayım bağrım başım,
Ta ki bulunca nakkaşım seyran edeyim bir zaman.

Leyla ile Mecnun olup, Ferhat ile taşlar yontup,
Abdürrezzak gibi yanıp giryan olayım bir zaman.

Benliğim benden koyayım, senin kokunu duyayım,
Bunca zaman ben kul iken, sultan olayım bir zaman.

O dost bana benden yakın, hikmet bilen bulur Hakk'ın,
Okuyup hikmet ilmini, Lokman olayım bir zaman.

Miskin Yunus aç gözünü, hazrete döndür yüzünü,
Kamil mürşitler yoluna kurban olayım bir zaman.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Talayın ‘ışkun bahrine gavvâs olayın bir zamân
İsteyeyin dâyim seni seyyâh olayın bir zamân

Varayın her bir mahfile sırrum dimeyem her dile
Sırdan haber diyenlere mihmân olayın bir zamân

Yolunda Mansûr olayın Ene'l-Hak demin urayın
Asılup vaslun dârına ber-dâr olayın bir zamân

‘Işkun odına yanayın derdün suyına kanayın
Gördügüm seni sanayın hayrân olayın bir zamân

Akıdayım kanlu yaşum arturayım bagrum başın
Ta ki bulınca nakkâşum seyrân ideyin bir zamân

Leylî ile Mecnûn olup Ferhâd ile taşlar yonup
‘Abdü‘r-rezzâk gibi yanup giryân olayın bir zamân

Benligüm benden koyayın senün kohunı duyayın
Bunca zamân ben kul iken sultân olayın bir zamân

Ol dost bana benden yakın hikmet bilen bulur Hakk'ın
Okuyup hikmet ‘ilmini Lokmân olayın bir zamân

Miskîn Yûnus aç gözüni Hazret'e urgıl yüzüni
Mürşid-i kâmil yolına kurbân olayın bir zamân

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı