MUŞTULAYIN AŞIKLARA


Muştulayın aşıklara, bu aşk ulu devlet olur,
Aşk kime ki erdi ise, canında bil işret olur.

Her sevdiği terkin vura, kayıkmaya değme yana,
Her dem onun seyrangahı, hem zat ve hem sıfat olur.

Seyri içinde çabukbaz, fikri daim naz ve niyaz,
Çün saadet oldu hemraz, hezaran münacat olur.

Müşahede kapar onu, hem kararsız olur canı,
Her dem davasız mani, bidiriğ ve rahat olur.

O bi nişandır canandan, ne diyem dilimiz ondan,
O alim ve deyyan zat, her zat içinde zat olur.

Buhul tamah sığmaz ona, izzet de kaldı bir yana,
Yol bulamaz hırs ve heva, kimde ki bu devlet olur.

O işlere eli eren, Hak aşkına gönül veren,
Dostunu yüze yüz gören, cümle varlıktan mat olur.

Kime indiyse o nüzul, ona gelir cümle usul,
Taziyete varır ise, o ölüye rahmet olur.

Yunus erdir nihayetsiz, aşk ondan dahi gayetsiz,
Ne gayet var ne nihayet, kamusu bir hazret olur.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Muştulanuz ‘âşıklara bu ‘ışk ulu devlet olur
‘Işk kime kim irdiyise cânında bil ‘işret olur

Her sevdügi terkin ura kayıkmaya degme yana
Her dem anun seyrân-gehi hem zât u hem sıfât olur

Seyri içinde çâbük-bâz fikri dâim nâz u niyâz
Çün sa'âdet oldı hem-râz hezârân münâcât olur

Müşâhade kapar anı hem bî-karâr olur cânı
Her dem da'vîsüzdür ma'nî bi-dirîg u râhat olur

Ol bî-nişândur cihândan ne diyelüm dilmüz andan
Ol ‘âlim ü deyyân zât her zât içinde zât olur

Buhl u tama‘ sıgmaz ana ‘izzet de kaldı bir yana
Yol bulımaz hırs u hevâ kimde ki bu devlet olur

Ol işlere eli iren Hak ‘ışkına gönül viren
Dostını yüze yüz gören cümle varlıkdan mât olur

Kime indiyse ol nüzûl ana gelür cümle usûl
Ta‘ziyete varurısa ol ölüye rahmet olur

Yûnus erdür nihâyetsüz ‘ışk andan dahı gâyetsüz
Ne gâyet var ne nihâyet kamusı bir Hazret olur

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı