BEN BU YURTLU DEĞİLİM


Ben bu yurtlu değilim, burda durup n'iderim?
Nice nice tutsaklı tuzak üzdüm giderim.

Ben o kimseyim ki fertişteh baş indirir,
Allah ile ahdım var o ahdımı güderim.

O ahdımı ondum uş kimindir benim işim,
Nice daha ben burda, nefs eynini ederim.

Padişah olan kişiye sekban olmak olmaya,
Çün n'ideyim ben dahi, mihnet tadın tadarım.

Atamı yedi derler, anamı dört bilirim,
Atam anam bir imiş niçin gussa yutarım.

Yedi ile ikiden, on sekizden on dörtden,
On ikiden on birden, öte adım atarım.

Ben nice sağ işleri, yolda koyup gitmişim,
O ağacın budağın, budar oldum budarım.

Yedi zindan kapısın Yunus soynuban çıktı,
Kalmaya sensiz dahi, ben gussadan yatarım.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Ben bu yurtlu degülem bunda durup n'iderem
Niçe niçe tutsaklu tuzak üzdüm giderem

Ben ol kimseyem ki fertişteh baş indürür
Allâh ile ‘ahdüm var ol ‘ahdümi güderem

Ol ‘ahdümi ondum uş kimündür benüm işüm
Niçe dahı ben bunda nefs eynini iderem

Pâdişâh olan kişiye sekbân olmak olmaya
Çün n'ideyüm ben dahı mihnet dadın dadaram

Atamı yidi dirler anamı dört bilürem
Atam anam birimiş niçün gussa yudaram

Yidiyile ikiden on sekizden on dörtden
On ikiden on birden öte adım ataram

Ben niçe sag işleri yolda koyup gitmişem
Ol agacun budagın budar oldum budaram

Yidi zindân kapusın Yûnus soynuban çıkdı
Kalmaya sensüz dahı ben gussadan yadaram

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı