BİZ ULUDAN İŞİTTİK


Biz uludan işittik evvel er yaratıldı,
Padişahın birliğin evvel kadim er bildi.

Bunca yıl bunca zaman biz işittik bigüman,
Çalap kendi sunundan ere Tanrılık kıldı.

Söylerler bir kuş idi, hikmeti öküş idi,
İki cihan arifi o kuşdan ibret aldı.

O kuşun her bir yönü yüz bin yüz yirmi dörttür,
Evvel o kuş uçarken rahmet gölüne daldı.

Kuş gölden geri döndü budak üzere kondu,
Silkindi her bir yönden bir damla su döküldü.

O suyun her birisin bir can yaratdı güzin,
O canın her birisi burda peygamber oldu.

Evvelki bünyad oldu, altı kez dünya doldu,
Yedincisi bu idi, bu Adem yaratıldı.

Adem topraktan idi, Azazil oddan idi,
İşittik Azazil'i Adem'e baktı güldü.

Secde geldi Adem'e, dedi inin kademe,
Cümle firişte indi, Azazil dura kaldı.

Dedi ben oddan olam, yüz bin yıl taat kılam,
Tapu buyuracağın taatın arza kıldı.

O halkın varlığından, padişah birliğinden,
Şu bir söz sebebinden sürüldü lanet oldu.

Her kim kendini gördü, üstadı İblis oldu,
Kişi ne buldu ise, miskinlik ile buldu.

Eksikliğim Hak bilir, aşkı bana o verir,
Kılgıl Yûnus'a timar, aşk beni benden aldı

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Biz uludan işitdük evvel er yaratıldı
Pâdişâhun birligin evvel kadîm er bildi

Bunca yıl bunca zamân biz işitdük bî-gümân
Çalap kendü sun‘ından ere Tanrılık kıldı

Eydürler bir kuşıdı hikmeti öküşidi
İki cihân ‘ârifi ol kuşdan ‘ibret aldı

Ol kuşun her bir yöni yüz bin yüz yigirmi dörd
Evvel ol kuş uçuban rahmet göline taldı

Çün gölden girü döndi budak üzere kondı
Silkindi her bir yönden bir tamla su döküldi

Ol suyun her birisin bir cân yaratdı güzin
Ol cânun her birisi bunda peygamber oldı

Evvelki bünyâd oldı altı kez dünyâ toldı
Yidincisi buyıdı bu Âdem yaratıldı

Âdem toprakdanıdı ‘Azâzîl oddanıdı
İşitdük ‘Azâzîl'i Âdem'e bakdı güldi

Secde geldi Âdem'e eydür inün kademe
Cümle firişte indi ‘Azâzîl dura kaldı

Eydür ben oddan olam yüz bin yıl tâ‘at kılam
Tapu buyuracagın tâ‘atın ‘arza kıldı

Ol halkun varlıgından pâdişâh birliginden
Şol bir söz sebebinden sürildi la‘net oldı

Her kim kendüyi gördi üstâdı İblîs oldı
Kişi ne buldıyısa miskînligile buldı

Eksikligüm Hak bilür ‘ışkı bana ol virür
Kılgıl Yûnus'a tîmâr ‘ışk beni benden aldı

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı