HAKİKAT HER VÜCUDUN CANI AŞKTIR


Hakîkat her vücudun canı aşktır,
Ne can ki, can içinde canı aşktır.

Bu can cismimi kayim tutar ancak,
O can ki, zahir ve pinhan-ı aşktır.

Bu aşk elinde aciz cümle eşya,
Ne sır ki kamu sergerdan-ı aşktır.

Bu aşk kandalığın bilmez kimesne,
Bilirler haddini payan-ı aşktır.

Gehi Layla olur Mecnun gözünden,
Geh olur Leyla'nın hayran-ı aşktır.

Gehi kan yaş akar Yakup gözünden,
Geh olur Yusuf-ı Kenan-ı aşktır.

Diriltir ölüyü İsa deminde,
Geh olur Musi-i Ümran-ı aşktır.

Enel Hak çağırır Mansur dilinden,
Cüneyt'te cübbe ve irfan-ı aşktır.

Bu aşkın türlü türlü rengi çoktur,
Kimi giryan, kimi handan-ı aşktır.

Feda bu aşka canım dinim olsun,
Bana hem din ve hem îman-ı aşktır.

Ne Yunus onda yüz bin can-ı Yunus,
Kabul etsin ne kim kurban-ı aşktır.

Vücudun cübbesin aşk ile çak et,
Dalagör ona ki Umman-ı aşktır.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Hakîkat her vücûdun cânı ‘ışkdur
Ne cân kim cân içinde cânı ‘ışkdur

Bu cân cismümi kâyim tutar ancak
O cân kim zâhir ü pinhân-ı ‘ışkdur

Bu ‘ışk elinde ‘âciz cümle eşyâ
Ne sır kim kamu ser-gerdân-ı ‘ışkdur

Bu ‘ışk kandalıgın bilmez kimesne
Bilürler haddini pâyân-ı ‘ışkdur

Gehî Leylî olur Mecnûn gözinden
Geh olur Leylî'nün hayrân-ı ‘ışkdur

Gehî kan yaş akar Ya'kûb gözinden
Geh olur Yûsuf-ı Ken'ân-ı ‘ışkdur

Dirildür ölüyi ‘Îsâ deminde
Geh olur Mûsî-i ‘Ümrân-ı ‘ışkdur

Ene'l-Hak çagırur Mansûr dilinden
Cüneyd'de cübbe vü ‘irfân-ı ‘ışkdur

Bu ‘ışkun dürlü dürlü rengi çokdur
Kimi giryân kimi handân-ı ‘ışkdur

Fidî bu ‘ışka cânum dînüm olsun
Bana hem dîn ü hem îmân-ı ‘ışkdur

Ne Yûnus anda yüz bin cân-ı Yûnus
Kabûl itsün ne kim kurbân-ı ‘ışkdur

Vücûdun cübbesin ‘ışkıla çâk it
Talagör ana kim ‘ummân-ı ‘ışkdur

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı