VAR DERT İLE YAN


Var dert ile yan yürü, dermana erişince,
Aşk ile kulluk eyle, sultana erişince.

Sular gibi seyreyle, bir yerde karar etme,
Alçaklara ak yürü, ummana erişince.

Gayet hor ve hakir ol, başta Halil olasın,
İsmail gibi sen de kurbana erişince.

Eyyup'layın sabreyle, Yakup'layın çok ağla,
Yusuf sıfat sen dahi Kenan'a erişince.

Yunus sen bu gevheri harceyleme nadana,
Bu yolda neler çektin o kana erişince.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Var derdile yan yüri dermâna irişince
‘Işkıla kullık eyle sultâna irişince

Sular gibi seyreyle bir yirde karâr itme
Alçaklara ak yüri ‘ummâna irişince

Gâyet hor u hakîr ol başda Halîl olasın
İsmâ'îl gibi sen de kurbâna irişince

Eyyûb'layın sabr eyle Ya‘kûb'layın çok agla
Yûsuf-sıfat sen dahı Ken‘ân'a irişince

Yûnus sen bu gevheri harceyleme nâdâna
Bu yolda neler çekdün ol kâna irişince

Yunus Emre
Vaktinize hazır olun,
Ecel vardır, gelir bir gün.
Emanettir kuşça canın,
Sahibi var, alır bir gün.

Nice bin kere kaçarsan,
Yedi deryalar geçersen,
Kanat çırparak uçarsan,
Ecel seni bulur bir gün.

İşbu meclise gelmeyen,
Anıp nasihat almayan.
Elif'ten be'yi bilmeyen,
Okur kişi olur bir gün.

Tutmaz olur tutan eller,
Çürür şu söyleyen diller.
Sevip kazandığın mallar,
Varislere kalır bir gün.

Yunus Emre'm bunu söyler,
Aşkın deryasını boylar.
Şu yüce köşkler, saraylar,
Viran olur kalır bir gün.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Vaktinize hazır olun,
Ecel vardır, gelir bir gün.
Emanettir kuşça canın,
İssi vardır, alır bir gün.

Nice bin kere kaçarsan,
Yedi deryalar geçersen,
Pervaz uruben uçarsan,
Ecel seni bulur bir gün.

İşbu meclise gelmeyen,
Anup nasihat almayan,
Elif'ten be'yi bilmeyen,
Okur kişi olur bir gün.

Tutmaz olur tutan eller,
Çürür şol söyleyen diller.
Sevip kazandığın mallar,
Varislere kalır bir gün.

Yunus Emre'm bunu söyler,
Aşkın deryasını boylar.
Şol yüce köşkler, saraylar,
Viran olur kalır bir gün.

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki ÇalarHiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı