YANAR İÇİM GÖYNÜR ÖZÜM


Yanar içim göynür özüm, ölüm adını anıncak,
Ölüm endişesi ne hoş ululara danışıncak.

Öleceğiz belli beyan, giz içimiz olur ayan,
Teneşir üstüne konup, halk önünde yıkanıncak.

Hiç bilmezim nice edem, hangi yana sefer edem,
Yakasız don giyem gidem başsız ata uzanıncak.

Gele bana kavim kardaş, ola sine değin yoldaş,
Kim olur ki bana haldaş, kabrimde yalnız kalıncak.

Kalam ben amelim ile, her nicesi halim ile,
Gide kavum güle güle evden yana dönüşüncek.

Sana söylerim ey paşa, neler gelecektir başa,
Kimi isten bağrı pişe, kim şaraba kanışacak.

Yarın siyaset kurula, cümle halayık dirile,
Kimi emir savan birle, kimi isten yanışacak.

Amel vere orda cevap, amelsize olur itap,
Şu kişiye olmaz azap, bunda azat oluşacak.

Yunus şimdi hazırlık yap, utanmayasın doğru bak,
Tüm halayık dirilecek, adlı adla sayılacak.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Yanar içüm göyner özüm ben ölümi anıcak
Ölüm endîşesi ne hoş ululara danışıcak

Öliserüz bellü beyân gizlü içümüz olur ‘ıyân
Teneşür üstine konup halk öninde yuvunıcak

Hiç bilmezem ben niçe idem kangı yana sefer idem
Yakasuz don geyem gidem başsuz ata binişicek

Gele bana kavum kardaş ola sine degin yoldaş
Kim olusar bana hâldaş ben sinümde kalışıcak

Kalam ben âmâlumıla her niçesi hâlumıla
Gide kavum güle güle evden yana dönişicek

Sana eydürem ey paşa neler geliserdür başa
Kimi isiden bagrı pişe kim şarâba kanışıcak

Yarın siyâset kurıla cümle halâyık dirile
Kimi emir savan birle kimi isiden yanışıcak

A'mâl vire anda cevâb a'mâlsüze olur ‘itâb
Şol kişiye olmaz ‘azâb bunda âzâd olışıcak

Yûnus imdi sen kıl yarak utanmayasın dogrı bak
Cümle halâyık dirile adlu adıyla saylıcak

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı