YİNE YAZ GÜNLERİ GELDİ


Yine yaz günleri geldi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.
Cümle çiçekler süslendi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Kış çıkarken erdi bahar,
Canını gafletten uyar,
Cennet'e döndü her diyar,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Yeşil don giydi ağaçlar,
Kanat çırpıp uçar kuşlar,
Nefesin canlar bağışlar,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Aşkın ile eyle cuşu,
Gider gönlünden teşvişi.
Çıkıp da gülzara karşı,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Kuru dikende gül biter,
Hasretinden yine yiter.
Dertli m'oldun benden beter?
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Bülbül aşık durur güle,
Aşığın halin kim bile.
Güle karşı hoş aşk ile,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Kudret haznesi açıldı,
Aleme rahmet saçıldı,
Hülle donları biçildi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Şeyhim ondadır ben bunda,
Canım karar kılmaz tende,
Zarılığım var her günde,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Kanadını açabilirsin,
Açıp da uçabilirsin,
Deryalar geçebilirsin.
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Yuvandan yavrun aldılar,
Seni divane kıldılar.
Zaman böyledir dediler,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Geçdi ya ömrümün varı,
Kor gidersin bu gülzarı.
Yûnus'un munisi yarı,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Yine yaz günleri geldi
Söyle bülbülcügüm söyle
Cümle çiçekler zeyn oldı
Söyle bülbülcügüm söyle

Kış çıkıcak irdi bahâr
Cânunı gafletden uyar
Cennet'e döndi her diyâr
Söyle bülbülcügüm söyle

Yaşıl ton geydi agaçlar
Pervâz urup uçar kuşlar
Nefesün cânlar bagışlar
Söyle bülbülcügüm söyle

‘Işkıla eylegil cûşı
Gider gönlünden teşvîşi
Çıkuban gül-zâra karşu
Söyle bülbülcügüm söyle

Kuru dikende gül biter
Hasretinden gine yiter
Dertli m'oldun benden beter
Söyle bülbülcügüm söyle

Bülbül ‘âşık durur güle
‘Âşıkun hâlin kim bile
Güle karşu hoş ‘ışkıla
Söyle bülbücügüm söyle

Kudret haznesi açıldı
‘Âleme rahmet saçıldı
Hulle tonları biçildi
Söyle bülbülcügüm söyle

Şeyhüm andadur ben bunda
Cânum karâr kılmaz tende
Zârılıgum dün ü günde
Söyle bülbülcügüm söyle

Kanadunı aça bilürsin
Açuban uça bilürsin
Deryâlar geçe bilürsin
Söyle bülbülcügüm söyle

Yuvandan yavrun aldılar
Seni dîvâne kıldılar
Zamân böyl'olur didiler
Söyle bülbülcügüm söyle

Geçdi yâ ‘ömrümün varı
Kor gidersin bu gül-zârı
Yûnus'un mûnisi yârı
Söyle bülbülcügüm söyle

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı