AKLIN ERERSE SOR BANA


Aklın ererse sor bana, ben evvelde nerde idim,
Diler isen deyiverem ezeli vatanda idim.

Kalu bela söylenmeden, tertib düzen eylenmeden,
Hak'tan ayrı değil idim, o ulu divanda idim.

Eyyub ile derde esir, iniledim çektim ceza,
Belkıs ile taht üzere Mührü Süleyman'da idim.

Yunus ile balık beni çekdi deme yuttu bile,
Zekeriya ile kaçtım, Nuh ile tufanda idim.

İsmail'e çaldım bıçak, bıçak bana kar etmedi,
Hak beni azat eyledi, koç ile kurbanda idim.

Yusuf ile ben kuyuda yattım çefa çektim bile,
Yakub ile çok ağladım, bulunca figada idim.

Mirac Gecesi Ahmed'in döndürdüm arşta nalini,
Üveys ile vurdum tacı Mansur'la urganda idim.

Ali ile vurdum kılıç, Ömer ile adil oldum,
On sekiz yıl Kafdağı'nda Hamza'yla meydanda idim.

Ezelden dilimde işte Tanrı birdir, haktır Resul,
Bunu böyle bilir iken sanma ki gümanda idim.

Yer ile gök kurulmadan, Adem dünyaya gelmeden,
Öküz, balık eylenmeden, ben onun evinde idim.

Yunus senin aşık canın ezeli aşıklar ile,
Bu kainat var olmadan, ben orda gezinir idim.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Aklın ererse sor bana ben evvelde nerde idim
Diler isen deyiveren ezelî vatanda idim

“Kâlû belâ” söylenmeden tertip düzen eylenmeden
Hak’tan ayrı değil idim ol ulu dîvanda idim

Eyyûb ile derde esîr iniledim çektim ceza
Belkîs ile taht üzere mühr-i Süleyman’da idim

Yûnus ile balık beni çekti deme yuttu bile
Zekeryâ’yla kaçtım bile Nûh ile tufânda idim

İsmâil’e çaldım bıçak bıçak bana kâr etmedi
Hak beni âzâd eyledi koç ile kurbanda idim

Yûsuf ile ben kuyuda yattım cefâ çektim bile
Ya’kûb ile çok ağladım bulunca figanda idim

Mi’râc gecesi Ahmed’in döndürdüm arşta na’lînın
Üveys ile urdum tacı Mansurla urganda idim

Âlî ile urdum kılıç Ömer ile adl eyledim
Onsekiz yıl Kaf dağında Hamza’yla meydanda idim

Ezelîden dilimde uş Tanrı birdir haktır Resûl
Bunu böyle bilir iken sanma ki gümanda idim

Yere bünyâd urulmadan Adem dünyâya gelmeden
Öküz balık eylenmeden ben ezelî anda idim

Yunus senin âşık canın ezelî âşıklar ile
Mülke bünyâd urulmadan seyrân u cevlânda idim

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı