ANLATAYIM NE KILDIĞIM BENİM İLE O DİLPEZİR


Anlatayım ne kıldığım benim ile o dilpezir,
Her dem yeni şive ile beni yine kılar esir.

Her nereye bakar isem odur gözüme görünen,
O serverin lutfu bizi bu vech ile kıldı basir.

Ömrüm nice olur ise azatlığım muhal durur,
Tuzağa düşücek avı, avcı elinden kim alır?

Akil isen gelip bana niteliğin sorma onun,
Nice nişan anlatayım misli yok onun binazır.

Vade olundu kamuya, ki göreler yarın onu,
Benim yarim burda durur, burda göründü o Kadir.

Yunus tevvecüh edeli Kabe-i aşka can ilen,
Oldu mugaylan dikeni ayağı altında harir.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Eydivirem ne kıldugın benümile ol dil-pezîr
Her dem yini şîveyile beni yini kılur esîr

Her kancaru bakarısam oldur gözüme görinen
Ol serverün lutfı bizi bu vechile kıldı basîr

‘Ömrüm niçe olurısa âzâdlıgum muhâl durur
Sayyâd elinden kim alur duzaga düşicek nahcîr

‘Âkilisen gelüp bana niteligin sorma anun
Niçe nişân eydibilem misli yog anun bî-nazîr

Va'de olundı kamuya kim göreler yarın anı
Benüm yârüm bunda durur bunda göründi ol Kadîr

Yûnus teveccüh ideli Ka'be-i ‘ışka cânilen
Oldı mugaylân dikeni ayagı altında harîr

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı