ANCA ZAR EYLER Kİ ŞU BÜLBÜL EYLER


Anca zar eyler ki şu bülbül eyler,
Onu ol eylemez illa gül eyler.

Nasıl gülde görür dostun cemalin,
Çağırır ki beni deli şol eyler,

Ne görür gülde ya biçare bülbül,
Ki gülistana karşı gulgul eyler.

Ne gördü Leyla'nın yüzünde Mecnun,
Akıtıp göz yaşın su ve sel eyler.

Ne göründü şu Ferhat'ın gözüne,
Kayalar keserek dosta yol eyler.

Ne göründü Şah İbrahim gözüne,
Tacını tahtını tarumar eyler.

Kimin kafir edip, kimin müselman,
Onu kimse etmez illa ol eyler.

Kimine dert verir, asla inletmez,
Kiminin dünyada derdin bol eyler.

Kimi zengin kimi yoksul deme ki,
Eğer zengin, eğer yoksul ol eyler.

Kimine bir aba vermez ki giye,
Kiminin atına atlas çul eyler.

Kimini dünyada hayvan yaratır,
Kimini kendine muhlis kul eyler.

Kimin elin alır Arş'a çıkarır,
Kimin yere çalar kara kül eyler.

Biçare Yunus'un altın sözünü,
Cahile söylemen kızıl pul eyler

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Anca zâr eyler kim şol bülbül eyler
Anı ol eylemez illâ gül eyler

Kaçan gülde görür dostun cemâlin
Çagırur kim beni deli şol eyler

Ne görür gülde yâ bî-çâre bülbül
Ki gülistâna karşu gulgul eyler

Ne gördi Leylâ'nun yüzinde Mecnûn
Akıdup göz yaşın âb u sel eyler

Ne göründi şu Ferhâd'un gözine
Kayalar kesüben dosta yol eyler

Ne göründi Şeh İbrâhîm gözine
Tâcını tahtını târumâr eyler

Kimin kâfir idüp kimin müselmân
Anı kimse itmez illâ ol eyler

Kimine derd virür asla inletmez
Kiminün dünyâda derdin bol eyler

Kimi baydur kimi yoksul dime kim
Eger baydur eger yoksul ol eyler

Kimine bir ‘abâ virmez kim giye
Kiminün atına atlas çûl eyler

Kimini dünyâda hayvân yaratur
Kimini kendine muhlis kul eyler

Kimin elin alur ‘Arş'a çıkarur
Kimin yire çalar kara kül eyler

Bî-çâre Yûnus'un altûn sözini
Câhile söylemen kızıl pûl eyler

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı