ANIP KIYAMET GÜNÜNÜ


Anıp kıyamet gününü,
Ağlaşalım o gün için.
O gün melamet günüdür,
Ağlaşalım o gün için.

O günde yerler yarılır,
Cümle ölenler dirilir,
Cümle günahlar sorulur,
Ağlaşalım o gün için.

O günde gök çatlayacak,
İnsan nasıl katlanacak,
O günde kim korkmayacak,
Ağlaşalım o gün için.

Ah o günün korkuları,
Koca kılar masumları,
Nice olur mücrimleri,
Ağlaşalım o gün için.

O gün katı efgan olur,
Erkek dişi üryan olur,
Cümle ciğer biryan olur,
Ağlaşalım o gün için.

Ey Yunus Emre gir yola,
Hal bilmez kardaş ne ola,
Meger derman Hak'tan ola,
Ağlaşalım o gün için.

Yunus Emre

Düzenleme ve yorum: Zeki Çalar

(Şiirin aslı)

Anup kıyâmet günini
Aglaşalum ol gün içün
Ol gün melâmet günidür
Aglaşalum ol gün içün

Ol günde yirler yarıla
Cümle ölenler dirile
Cümle günâhlar sorıla
Aglaşalum ol gün içün

Ol günde gök çatlayısar
İnsân niçe katlanısar
Ol günde kim korkmayısar
Aglaşalum ol gün içün

Âh ol günün korkuları
Koca kılur ma‘sûmları
Niçe olur mücrimleri
Aglaşalum ol gün içün

Ol gün katı efgân ola
İrkek dişi ‘uryân ola
Cümle ciger biryân ola
Aglaşalum ol gün içün

İy Yûnus Emre gir yola
Hâl bilmez kardaş ne ola
Meger dermân Hak'dan ola
Aglaşalum ol gün içün

Yunus Emre

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı