AŞIK CANINA AŞK KOYAN


Aşık canına aşk koyan, o bir yüce Sübhan imiş,
Canım içinde bulmuşum, canlara dahi can imiş.

Sevdik yaridir Mustafa, ondan ola meyl ve vefa,
Sıdkı bütün gönlü safa, hem bize o iman imiş.

Halk içindir bu dil sözü, gönüldedir dostun razı,
Gönül dosta söylediği ne der ise Kuran imiş.

Bir dem gönüle kayıktım, o gizli varaka baktım,
İşte sırrım halka çaktım, bir payansız umman imiş.

Gelin ummana dalalım, isteyip gevher bulalım,
Satalım sarraf olalım, zira tükenmez kan imiş.

Eğer bizden almazsanız, siz satınız biz alalım,
Zira bizim bu gönlümüz sermayeli dükkan imiş.

O dükkan açılmadığı, kokusı saçılmadığı,
Sırrının açılmadığı, kilidi kibir kin imiş.

Çün kibrin boynunu ezdin, hırs evini bile bozdun,
Dükkanı areste düzdün, alan alsın maden imiş.

Yunus dahi uyanmadın, kendi ölümün sanmadın,
Bu doğru yola gelmedin, her işleri güman imiş.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

‘Âşık cânına ‘ışk koyan ol bir yüce Sübhân'ımış
Cânum içinde bulmışam cânlara dahı cânımış

Sevdük yâridür Mustafâ andan ola meyl ü vefâ
Sıdkı bütün gönli safâ hem bize ol îmânımış

Halk içindür bu dil sözi gönüldedür dostun râzı
Gönül dosta söyledügi ne dir ise Kur'ân'ımış

Bir dem gönüle kayıkdum ol gizlü varaka bakdum
Uş sırrumı halka çakdum bir pâyânsuz ‘ummânımış

Gelün ‘ummâna talalum isteyüp gevher bulalum
Satalum sarrâf olalum zîrâ dükenmez kânımış

Eger bizden almazsanuz siz satunuz biz alalum
Zîrâ bizüm bu gönlümüz ser-mâyeli dükkân imiş

Ol dükkân açılmadugı kokusı saçılmadugı
Sırrınun açılmadugı kilîdi kibr ü kîn imiş

Çün kibrün boynını ezdün hırs evini bile bozdun
Dükkânı âreste düzdün alan alsın ma'den imiş

Yûnus dahı uyanmadın kendü ölümin sanmadın
Bu togrı yola gelmedin her işleri gümânımış

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı