HOCAM AŞIK OLANLARIN


Hocam aşık olanların işi ah ile zar olur,
Hasretinden o maşuğun gözü yaşı pınar olur.

Gece gündüz kılar zari, yani görmek diler yari,
İşitmezler bu haberi aşksızlar bi-haber olur.

Aşık isen didarına, koma bugünü yarına,
Girenler aşk pazarına kendözünden bizar olur.

Terkeyle ki sen senliğin, onun aşkını bul onun,
Bu aşk içinde ölenin, kan pahası didar olur.

Aşıklar lamekan olur, cihanın terkini vurur,
Can ve cihan ne nesnedir, çün dost ile pazar olur.

Aşka yoldaş olacağız, cümle işler olur geniz,
Maksut ele giriceğiz, dost iline sefer olur.

Hani gerçek aşık hani, gelin isteyelim onu,
Biçare Yunus'un canı, dost yoluna isar olur.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Hocam ‘âşık olanlarun işi âhıla zâr olur
Hasretinden ol ma'şûkun gözi yaşı bınar olur

Düni güni kılur zâri ya‘ni görmek diler yâri
İşitmezler bu haberi ‘ışksuzlar bî-haber olur

‘Âşıkısan dîdârına koma bugüni yarına
Girenler ‘ışk bâzârına kendözinden bîzâr olur

Terk eylegil sen senligün anun ‘ışkını bul anun
Bu ‘ışk içinde ölenün kan bahâsı dîdâr olur

‘Âşıklar lâ-mekân olur cihânun terkini urur
Cân u cihân ne nesnedür çün dostıla bâzâr olur

‘Işka yoldaş olıcagız cümle işler olur geniz
Maksûd ele giricegiz dost iline sefer olur

Kanı girçek ‘âşık kanı gelün isteyelim anı
Bî-çâre Yûnus'un cânı dost yolına îsâr olur

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı