MANSURVAR OLDUM BUGÜN


Mansurvar oldum bugün, berdar eden gelsin beri,
İnni enellah okudum, inkar eden gelsin beri.

Kul küllün min İndillah, onsuz değilim vallah,
Ben Hak ile Hak olmuşum, ağyar eden gelsin beri.

Levhi kalemde yazılan, tertibi tevhîd okurum,
İlmi ledün seyri sülûk, güftar eden gelsin beri.

Bir Tanrı'nın Peygamber'i, ben ondan aldım haberi,
Bir Tanrı ve Peygamber'e, ikrar eden gelsin beri.

Men arefe nefsehu, fekad arefe Rabbehu,
Bildim bunu, buldum onu, inkar eden gelsin beri.

Münkir münafıklar beni öldürelim derler imiş,
Beni yaradan öldürür, yok var eden gelsin beri.

Gelsin beni o öldüren, külümü göğe savuran,
Ben Küntü kenzem mahfî'yem, izhar eden gelsin beri.

Gazi benim, şehit benim, ölü ben öldüren benim,
Erte gece o dost ile pazar eden gelsin beri.

Cümle cihan Gufran'ıdır kamu alem hayranıdır,
Yunus onun hayranıdır, tekrar eden gelsin beri.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Mansûr-vâr oldum bugün ber-dâr iden gelsün berü
İnni ene'l-lâh okudum inkâr iden gelsün berü

Kul küllün min İndi'l-lâh ansuz degülem v'allah
Ben Hak'ıla Hak olmışam agyâr iden gelsün berü

Levh ü kalemde yazılan tertîb-i tevhîd okuram
‘İlm-i ledün seyr ü sülûk güftâr iden gelsün berü

Bir Tanrı'nun Peygamber'i ben andan aldum haberi
Bir Tanrı vü Peygamber'e ikrâr iden gelsün berü

Men ‘arefe nefsehu fekad ‘arefe Rabbehu
Bildüm bunı buldum anı inkâr iden gelsün benü

Münkir-münâfıklar beni öldürelüm dirlerimiş
Beni yaradan öldürür yok-var iden gelsün berü

Gelsün beni ol öldüren külümi göge savuran
Ben Küntü kenz'em mahfî'yem izhâr iden gelsün berü

Gâzî benem şehîd benem ölüben öldüren benem
irte gice ol dostıla bâzâr iden gelsün berü

Cümle cihân Gufrân'ıdur kamu ‘âlem hayrânıdur
Yûnus anun hayrânıdur tekrâr iden gelsün berü

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı