MAŞUĞUMUN İSTEĞİ İŞBU CİHAN İÇİNDE


Maşuğumun isteği işbu cihan içinde,
Delim teferrüc kıldım zemin ve asman içinde.

Gezdim cümle alemi, Arş ve Levhi Kalem'i,
İlmi kitabı dahi, delil beyan içinde.

Çok cehd edip istedim yer ve göğü aradım,
Hiç mekanda bulmadım, buldum insan içinde.

Girdim vücut bahrine, daldım derin yerine,
Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde.

O izi hoş izledim, sağım solum gözledim,
Acayiplere erdim, yoktur cihan içinde.

Nagehan gördüm bir yüz, yoktur onunla hiç söz,
Sırrın der isem olmaz, sığmaz lisan içinde.

Çünkü gördüm yüzünü, ona verdim özümü,
Beni benden iletti, kaldım hayran içinde.

Yunus Emre yok oldu, külli varı yok oldu,
Ondan artık nesne yok, kalman güman içinde.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Ma‘şûkumı isteyü iş bu cihân içinde
Delim teferrüc kıldum zemîn ü âsmân içinde

Gezdüm cümle ‘âlemi ‘Arş u Levh ü Kalem'i
‘İlm-i kitâbı dahı delîl beyân içinde

Çok cehd idüp istedüm yir ü gögi aradum
Hîç mekânda bulmadum buldum insân içinde

Girdüm vücûd bahrine taldum anun ka‘rına
‘Işkıla seyr iderken iz buldum cân içinde

Ol izi hoş izledüm sagum solum gözledüm
‘Acâyiblere irdüm yokdur cihân içinde

Nâ-gehân gördüm bir yüz yokdur anunla hîç söz
Sırrın dirisem olmaz sıgmaz lisân içinde

Çünki gördüm yüzini ana virdüm özümi
Beni benden iletdi kaldum hayrân içinde

Yûnus Emre yok oldı küllî varı yok oldı
Andan artuk nesne yok kalman gümân içinde

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı