MUHAMMED'E BİR GECE ÇALAP'TAN İNDİ BURAK


Muhammed'e bir gece Çalap'dan indi Burak,
Cebrail dedi; Hocam, Mirac'a çağırdı Hak.

Aç kendine cennetin, firdevs ve didar senin,
Seni okur Sübhan'ın, ne yatarsın, hadi kalk.

Durdu Mirac kasdına yürüdü abdestine,
Secde kıldı dostuna demedi yakın ırak.

Gitti Cibril Hazret'i getirdi Burak atı,
Nurdan idi hilati, gözü gevher yüzü ak.

Kadem bir taşa bastı, taş koptu bile vardı,
Kalk ya mübarek dedi, şöyle kaldı muallak.

Taş dedi gelesini, bir kadem basasını,
Resul dedi; gelirim buyurur ise o Hak.

Göklere haber oldu, yer gök şadilik doldu,
Dediler Ahmet geldi, bezendi sekiz Uçmak.

Gör Muhammed n'eyledi, gökleri seyreyledi,
Ümmetini toyladı, Arş'a henüz varacak.

Çün geçti felekleri, ün geldi ki; gel beri,
Kaldırdım perdeleri, heman cemalime bak.

Didarım sana ayan, gösterem belli beyan,
İn Burak'tan ol yayan, Arş'ıma bas bir ayak.

Ferişteler geldiler, Burak'tan indirdiler,
Nalini döndürdüler, o dem yürüdü yayak.

Üveys yerinden durdu, Arş'ta nalin döndürdü,
Muhammed onu gördü, visale döndü firak.

Çün dost dosta kavuştu, yüz bin kelam danıştı,
Ümmetiy'çin çalıştı, odur Resulu mutlak.

Mirac'tan döndü yine, geri geldi evine,
Geldi gördü henüz ki, döşeciği ısıcak.

Nice bin yıllık yola, bir demde vara gele,
Yunus der ki: Kim ola, Muhammed'dir o mutlak.

Ümmete ümmet diyen, ümmet kaydını yiyen,
Eğer ümmeti isen, de İslam dînine hak.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Muhammed'e bir gice Çalap'dan indi Burâk
Cebrâîl eydür hâcem Mi'râc'a kıgurdı Hak

Aç kendüne cinânun behişt ü dîdâr senün
Seni okur Sübhân'un ne yatursın kıl yarak

Turdı Mi'râc kasdına yüridi âbdestine
Secde kıldı dostına dimedi yakın ırak

Gitdi Cibrîl Hazret'i getürdi Burak atı
Nûrdanıdı hil'ati gözi gevher yüzi ak

Kadem bir taşa basdı taş kopdı bile vardı
Kak yâ mübârek didi şöyle kaldı mu‘allak

Taş eydür gelesini bir kadem basasını
Resûl eydür gelürem buyururısa ol Hak

Göklere haber oldı yir-gök şâdılık toldı
Eydürler Ahmed geldi bezendi sekiz Uçmak

Gör Muhammed n'eyledi gökleri seyreyledi
Ümmetini toyladı ‘Arş'a henüz varıcak

Çün geçdi felekleri ün geldi kim gel beri
Kaldurdum perdeleri hemân cemâlüme bak

Dîdârum sana ‘ıyân gösterem bellü-beyân
İn Burâk'dan ol yayan ‘Arş'uma bas bir ayak

Ferişteler geldiler Burâk'dan indürdiler
Na'lini döndürdiler ol dem yüridi yayak

Üveys yirinden turdı ‘Arş'da na'lin döndürdi
Muhammed anı gördi visâle döndi firâk

Çün dost dosta kavuşdı yüz bin kelâm danışdı
Ümmetiyçün çalışdı oldur Resûl-ı Mutlak

Mi'râc'dan döndi yine girü geldi evine
Geldi gördi henüz kim döşecigi ısıcak

Niçe bin yıllık yola bir demde vara gele
Yûnus eydür kim ola Muhammed'dür o mutlak

Ümmete ümmet diyen ümmet kaydını yiyen
Eger ümmeti isen di İslâm dînine hak

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı