MUHAMMED'İN METHİNİ EDELİM BAŞÜSTÜNE


Muhammed'in medhini edelim baş üstüne,
Zira ki o Muhammed yürüdü Arş üstüne,

Arş'ına bastı kadem, o Resulullah benem,
Düştü bu cümle sanem, sernigun ferş üstüne.

Bir taşa kıldı nazar, mucizat ile yarar,
Çıktı ber Ta vü Sin ü Ya türlü nakış üstüne.

Taş elinde söyledi, Hak Resulsün sen dedi,
Onun için komadı bir taşı taş üstüne.

Muhammed'e kâfirler üç kez ağı verdiler,
Birin kuzuyla yedi, ikin aşın üstüne.

Ağıyı kıldı şeker, o Resulullah meğer,
Ver salavat arı var, dert ile yaş üstüne.

Yunus Emre'm sen yine Mustafa'ya kıl selam,
O dahi kıla eda, yüz ile baş üstüne.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Muhammed'ün medhini idelüm baş üstine
Zîrâ ki ol Muhammed yüridi ‘Arş üstine

‘Arş'ına basdı kadem ol Resûlu'llâh benem
Düşdi bu cümle sanem ser-nigûn Ferş üstine

Bir taşa kıldı nazar mu'cizâtıla yarar
Çıkdı ber-Tâ vü Sin ü Yâ dürli nakış üstine

Taş elinde söyledi Hak Resûl'sün sen didi
Anun içün komadı bir taşı taş üstine

Muhammed'e kâfirler üç kez agu virdiler
Birin kuzuyla yidi ikin aşın üstine

Aguyı kıldı şeker ol Resûlu'llah meger
Vir salâvât zenbûr-vâr derdile yaş üstine

Yûnus Emrem sen gine Mustafâ'ya kıl selâm
Ol dahı kıla edâ yüz ile baş üstine

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı