NAGEHAN CANAN İLİNDEN


Nagehan canan ilinden erdi bu cana haber,
Bu harabat ikliminde eğlenme yürü kıl sefer.

Bu harabat iklimi, onun melamettir donu,
Dökülür kanlar saçılır, sadhezaran başı yiter.

Bu yerin külhanları, gülşenleridir aşığın,
Onda bülbüller yakarlar aşk oduna bal ve per.

Yedi deniz gördüm onda, birisi oddan idi,
Bu harabat ehlinin derler yolu ondan geçer.

Gördüm onda takılır can boynına zülfeyn-i dost
Bir kıl ile sadhezaran Mansur'ı berdar eder.

Sordum onda var mıdır uşşaka bu bendden halas,
Dediler kim yok durur, urgan ucun dilber tutar.

Şah ve sultan sohbetinde sürülür nurdan kadeh,
Sakiler çağrışıp söyler, dost elinden kim içer?

Varlığın yağmaya verdi, erdi manaya Resul,
O kapıdan gir içeri, yürü var kıl a hazer.

Yunus'a sorar isen, bu sözleri nerden alır,
Meğer o divanı aşkın defterinden yad ider.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Nâ-gehân cânân ilinden irdi bu câna haber
Bu harâbât ikliminde eglenme yüri kıl sefer

Bu harâbât iklimi anun melâmetdür tonı
Dökilür kanlar saçılur sad-hezarân başı yiter

Bu yirün külhânları gülşenleridür ‘âşıkun
Anda bülbüller yakarlar ‘ışk odına bâl u per

Yidi deniz gördüm anda birisi oddanıdı
Bu harâbât ehlinün dirler yolı andan geçer

Gördüm anda takılur cân boynına zülfeyn-i dost
Bir kıl ile sad-hezarân Mansûr'ı ber-dâr ider

Sordum anda var mıdur ‘uşşâka bu bendden halâs
Didiler kim yok durur urgan ucın dilber tutar

Şâh u sultân sohbetinde sürilür nûrdan kadeh
Sâkiler çagrışup eydür dost elinden kim içer

Varlıgın yagmâya virdi irdi ma'nâ-yı Resûl
Ol kapudan gir içerü yüri var kıl a hazer

Yûnus'a sorarısan bu sözleri kandan alur
Meger ol dîvân-ı ‘ışkun defterinden yâd ider

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı