NİÇİN SEN


Niçin sen nefsi emmarı bu gafletden uyarmazsın?
Muhammed şer‘î gülünü senin yüzüne vurmazsın.

Hezaran türlü hikmetler katında söylenir ise,
Şekavet penbesin hergiz kulağından çıkarmazsın.

Günahın çoğu şumundan, imanın gülleri soldu,
İnayet su ile her dem, niçin onu suvarmazsın?

Senin o çok günahların, seni uş hasta eyledi,
Biçare vararak niçin bu derde çare sormazsın?

Yaranlarından utanıp, günahı gizli işlersin,
Yaradan Halik'in hazır, niçin ondan utanmazsın?

Utanmazsın Habib'inden, o derdine tabibinden,
Ne ki dilersen işlersin, meğer Hak'tan utanmazsın.

Geri senden olanları elinle sinleye koydun,
Şunu şöyle görür iken, ölümün nişe sanmazsın.

İşittin Mustafa'yı ki, bu yer yüzünde kalmadı,
Şunu şöyle bilir iken, niye hazırlık yapmazsın?

Yunus sözün kime dersin, ya kimin kaygısın yersin,
Halka nasihat eylersin, ya kendin niye tutmazsın?

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Niçün sen nefs-i emmârı bu gafletden uyarmazsın
Muhammed şer‘î gülini senün yüzüne urmazsın

Hezârân dürlü hikmetler katunda söylenürise
Şekâvet penbesin hergiz kulagundan çıkarmazsın

Günâhun çogu şûmından îmânun gülleri soldı
‘İnâyet suyıla her dem niçün anı suvarmazsın

Senün ol çok günâhlarun seni uş sayru eyledi
Bî-çâre varuban niçün bu derde çâre sormazsın

Yârânlarundan utanup günâhı gizlü işlersin
Yaradan Hâlik'un hâzır niçün ondan utanmazsın

Utanmazsın Habîb'ünden o derdüne tabîbünden
Ne kim dilersen işlersin meger Hak'dan utanmazsın

Girü senden olanları elünle sinleye koydun
Şunı şöyle görür iken ölümün n'işe sanmazsın

İşitdün Mustafâ'yı kim bu yir yüzinde kalmadı
Şunı şöyle bilüriken yaragun n'işe kılmazsın

Yûnus sözün kime dirsin yâ kimün kaygusın yirsin
Nasîhat halka eylersin yâ özün neye tutmazsın

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı