NİŞANI BU BENZİ SARI


Nişanı bu benzi sarı gözleri yaştır aşığın,
Aşk oduna yanar canı ciğeri baştır aşığın.

Dün gün yürür hayran olur, aşk oduna yanar erir,
Döşeği toprak ve kabir, yastığı taştır aşığın.

Kimse bilmez aşık halin, gönlünde nedir ahvalin,
Süpürmeğe dostun yolun, yüzü feraştır aşığın.

Miskin olur aşık kişi, durmaz akar gözü yaşı,
Malı mülkü can ve başı, aşka taraştır aşığın.

Aşık kılar dün gün ahı, vurur Hak'a doğru rahı,
Her dem gönül seyrengehi, gönlü Mirac'tır aşığın.

Her bir kişi bir iş tutar, o dosta yakın olmağa,
Gece gündüz nefsi ile, her dem savaştır aşığın.

Yunus der ki: O melamet şeyhliği aşıklığa sat,
Aşık da n'ister eyi ad, bednamı hoştur aşığın.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Nişânı bu benzi saru gözleri yaşdur ‘âşıkun
‘Işk odına yanar cânı cigeri başdur ‘âşıkun

Dün-gün yürür hayrân olur ‘ışk odına yanar erür
Döşegi toprag u kabir yasdugı taşdur ‘âşıkun

Kimse bilmez âşık hâlin gönlünde nedür ahvâlin
Süpürmege dostun yolın yüzi ferâşdur ‘âşıkun

Miskîn olur ‘âşık kişi durmaz akar gözi yaşı
Mâlı mülki cân u başı ‘ışka tarâşdur ‘âşıkun

‘Âşık kılar dün-gün âhı vurur Hak'a dogrı râhı
Her dem gönül seyrengehi gönli Mi'râc'dur ‘âşıkun

Her bir kişi bir iş dutar ol dosta yakın olmaga
Gice gündüz nefsiyile her dem savaşdur ‘âşıkun

Yûnus eydür ol melâmet şeyhligi ‘âşıklıga sat
‘Âşık da n'ister eyü ad bed-nâmı hoşdur ‘âşıkun

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı