O ALEM FAHRİ MUHAMMED NEBİLER SERVERİDİR


O alem fahri Muhammed nebiler serveridir,
Ver salavat aşk ile, o çok günahlar eritir.

Hak onu öğdü yaratdı sevdi Habib'im dedi,
Yer yüzünde cümle çiçek Mustafa'nın teridir.

Cebrail davet kılınca, Mirac'a Muhammed'i,
Mirac'ında dilediği ümmetinin varıdır.

Sen ona ümmet olagör, o seni mahrûm komaz,
Her kim onun ümmetidir, sekiz Cennet yeridir.

Her kim onun sünnet ile farzını kaim tutar,
Ne diyem ki akıbet, soru hesaptan beridir.

Suçlu suçsuz günahkar, şefaat ondan umar,
O Cehennem'de yananlar, münkirin inkarıdır.

Yunus Emrem işbu sözü, can içinde söyledi,
Söyleyen biçare Yunus Tapduk Emrem sırrıdır.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Ol ‘âlem fahri Muhammed nebîler serveridür
Vir salâvât ‘ışkıla ol günâhlar eridür

Hak anı ögdi yaratdı sevdi Habîb'üm didi
Yir yüzinde cümle çiçek Mustafâ'nun teridür

Cebrâîl da'vet kılınca Mi'râc'a Muhammed'i
Mi'râc'ında diledügi ümmetinün varıdur

Sen ana ümmet olıgör o seni mahrûm komaz
Her kim anun ümmetidür sekiz Cennet yiridür

Her kim anun sünnet ile farzını kâ’im tutar
Ne diyem ki ‘âkıbet sorı-hisâbdan beridür

Suçlu suçsuz günahkâr şefâ'at andan umar
Ol Cehennem'de yananlar münkirün inkârıdur

Yûnus Emrem iş bu sözi cân içinde söyledi
Söyleyen bî-çâre Yûnus Tapduk Emrem sırrıdur

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı