SÜBHAN BİZİ UYANDIRIR


Sübhan bizi uyandırır, nice zaman yatmış iken,
Canlar teni isteyecek, terkedip de gitmiş iken.

Gör Halik'in inayetin, deryayı bi-nihayetin,
Bize didar gösterecek bunca günah etmiş iken.

Hakk'ın inayeti çoktur, erer kullarına daim,
Allah Halil'i sakladı Nemrut oda atmış iken.

İnayeti kime erse, o kul iken sultan olur,
İşitmedin mi Yûsuf'u, bezirgana satmış iken.

Aşk ile gelsen yola, Yunus'layın olsan n'ola,
Taatini terk etmedi balık onu yutmış iken.

Gel ahdini eyle vefa, şu gönlünü eyle sefa,
Hani Muhammed Mustafa Arş'a Mirac etmiş iken.

Kan enbiya ve evliya geldi geçti cümle veli,
Hani Davud ve Süleyman Kâf'dan Kâf'a tutmuş iken.

Ne kadar çok ise malın, ecel sana sunar elin,
Ne fayda eyledi Karun, bu dünyaya batmış iken.

Kulak ver sen benden yana, haberim var diyem sana,
Lanet kıldı Azazil'i Arş'ta mekan tutmış iken.

Dostdan bela geleceğiz, Eyyup sabrı edeceğiz,
Nice sıhhat buldu teni, bunca bela çekmiş iken.

Anacağız şu bir günü, titrer mi Yunus'un canı,
İman Kuran yoldaş ile son menzile yetmiş iken.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Sübhân bizi uyarısar niçe zamân yatmış iken
Cânlar teni isteyiser terk idüben gitmiş iken

Gör Hâlik'ün ‘inâyetin deryâ-yı bî-nihâyetin
Bize dîdâr gösteriser bunca günâh itmiş iken

Hakk'un ‘inâyeti çokdur irer kullarına dâim
Allah Halîl'i sakladı Nemrûd oda atmış iken

‘İnâyeti kime irse ol kul iken sultân olur
İşitmedün mi Yûsuf'ı bâzirgâna satmış iken

‘Işkıla gelsen yola Yûnus'layın olsan n'ola
Tâ‘atini terk itmedi balık anı yutmış iken

‘Ahdüni eylegil vefâ gönlüni eylegil safâ
Kanı Muhammed Mustafâ ‘Arş'a Mi‘râc itmiş iken

Kan'enbiyâ vü evliyâ geldi geçdi cümle velî
Kanı Dâvud u Süleymân Kâf'dan Kâf'a dutmış iken

Ne kadar çok ise mâlun ecel sana sunar elin
Ne assı eyledi Kârûn bu dünyâya batmış iken

Kulak urgıl benden yana haberüm var diyem sana
La‘net kıldı ‘Azâzîl'i ‘Arş'da mekân tutmış iken

Dostdan belâ gelicegiz Eyyûb'layın sabreylegil
Niçe sıhhât buldı teni bunca belâ çekmiş iken

Anıcaguz şol bir güni ditrer mi Yûnus'un cânı
Îmân-Kur'ân yoldaş ile son menzile yitmiş iken

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı