SENİNDİR PADİŞAHLIK


Senindir padişahlık kudretin var,
Yarattın yeri göğü heybetin var.

Nişansızın nişanın kimse bilmez,
Egerçi binihayet ayetin var.

Nice diye bile dil niteliğin,
Dile getirmeğe bin bir adın var,

Ne oran, ne kıyas, ne nakş, ne nişan,
Ne miyan, ne kenar nihayetin var.

Ne renk, ne şekil, ne cisim, ne resim,
Ne kadd ve kametin ne suretin var.

Cümle insanlar cinler rahmetinden,
İnayet vechile hoş himmetin var.

Ne dünya ahiret, ne Kaf ve ne Kaf,
Bunlar katre derya melekutun var.

Ne hod var intiha ne had mekan hem,
Ne bir eniyetin keyfiyetin var.

Akıllar mat olur niteliğinden,
Ki bir zerrede bin bin ibretin var.

Seraser dopdolu yer ve gök üzre,
Yürür bu kudretin hoş milketin var.

Senindir Arş ve Kürsi, Levh ve Kalem,
Döner çark yer tutar hoş hikmetin var.

Bu yüz yiğirmi dört bin nebilerle,
Bile Mirac ve Tur münacatın var.

Musahhardır kamu emrin içinde,
Cemi kullarına mürüvvetin var.

Dört yüz kırk dört tabakat evliyaya,
Verilmiş onlara kerametin var.

Altı bin altı yüz altmış altı,
Okunur halk üzere ayetin var,

Değil Yunus'a bes ya Rahmeti çok,
Kamu günahlılara rahmetin var.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Senündür pâdişâhlık kudretün var
Yaratdun yiri gögi heybetün var

Nişânsuzın nişânun kimse bilmez
Egerçi bî-nihâyet âyetün var

Niçe eyde bile dil niteligün
Dile getirmege bin-bir adun var

Ne oran u kıyâs ne nakş u nişân
Ne miyân u kenâr nihâyetün var

Ne reng ü şekl ü hem ne cism ne hod resm
Ne kadd ü kâmetün ne sûretün var

Bu cümle ins ü cinne rahmetünden
‘İnâyet vechile hoş himmetün var

Ne dünyâ âhiret ne Kâf u ne Kâf
Bular katre deryâ melekûtun var

Ne hod var intihâ ne had mekân hem
Ne bir eniyetün keyfiyetün var

‘Akıllar mât olur niteligünden
Ki bir zerrede bin bin ‘ibretün var

Ser-â-ser toptolu yir ü gök üzre
Yürür bu kudretün hoş milketün var

Senündür ‘Arş u Kürsî Levh ü Kalem
Döner çarh yer tutur hoş hikmetün var

Bu yüz yigirmi dört bin nebîlerle
Bile Mi'râc u Tûr münâcâtun var

Musahhardur kamu emrün içinde
Cem‘î kullaruna mürüvvetün var

Dört yüz kırk dört tabakât evliyâya
Virilmiş anlara kerâmetün var

Altı bin altı yüz altmış altı
Okınur halk üzere âyetün var

Degül Yûnus'a bes yâ Rahmeti çok
Kamu günâhlulara rahmetün var

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı