ZİHİ DERYA Kİ KATREDEN GÖRÜNDÜ


Zihi derya ki katreden göründü,
Ne deryadır ne katredir gör şimdi.

Acep katre ki derya onda saklı,
Bu saklı sırrı sen senden sor şimdi.

Muradı on sekiz bin alemin sen,
Bu gaflet pes sana sendendir şimdi.

Sana gel sen, seni sende bula gör,
Sana bak, sendeki bil kimdir şimdi.

Fena ol ki bulasın zevki vuslat,
Bu sözüm düş müdür sana yor şimdi.

Hicabı nuru zulmet külli sende,
Nice sen, sen nice ben ben dur şimdi.

Sana senden yakındır aşrı tap bak,
Yoran mülküne sultan ol yor şimdi.

Asılda aşık, maşuk ve aşk birdir,
Bu birden gerçi kim yüz bin göründü.

Eğer ki bin ayna olsa bakan bir,
Gören bir, görünen bin bin göründü.

Saladır kime gark olmak dilerse,
Yunus bu bahre gavvas ol gir şimdi.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Zihî deryâ ki katreden görindi
Ne deryâdur ne katredür gör indi

‘Aceb katre ki deryâ anda mahfî
Bu mahfî sırrı sen senden sor indi

Murâdı on sekiz bin ‘âlemün sen
Bu gaflet pes sana sendendür indi

Sana gel sen seni sende bulıgör
Sana bak sendeki bil kimdür indi

Fenâ ol kim bulasın zevk-i vuslat
Bu sözüm düş midür sana yor indi

Hicâb-ı nûr u zulmet külli sende
Niçe sen sen niçe ben ben tur indi

Sana senden yakındur aşrı tap bak
Yoran mülkine sultân ol yor indi

Asılda ‘âşık u ma‘şûk u ‘ışk bir
Bu birden gerçi kim yüz bin görindi

Eger âyîne bin olsa bakan bir
Gören bir görinen bin bin görindi

Saladur kime gark olmak dilerse
Yûnus bu bahre gavvâs ol gir indi

Yunus Emre


Güncel Türkçe ile Zeki Çalar Yorumu

Ne hoş deniz ki damladan göründü,
Ne denizdir ne damladır gör şimdi.

Tuhaf damla ki deniz onda saklı,
Bu saklı sırrı sen senden sor şimdi.

On sekiz bin alemin muradı sen,
Bu aymazlık sana sendendir şimdi.

Sana gel sen, seni sende bul da gör,
Sana bak, sendeki sen kimdir şimdi?

Yok ol ki bulasın kavuşma zevki,
Bu sözüm düş müdür sana yor şimdi.

Aydınlık karanlık tamamı sende,
Nice sen sen, nice ben ben dur şimdi.

Sana senden yakındır uzaklar bak,
Allah mülküne sultan ol yor şimdi.

Aslında aşık, maşuk ve aşk birdir,
Bu birden nasıl kim yüz bin göründü?

Eğer ki bin ayna olsa bakan bir,
Gören bir, görünen bin bin göründü.

Kim dalmak isterse, onu çağırır,
Yunus bu suya dalgıç ol gir şimdi.

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı