GER VUSLATA ERDİN İSE


Ger vuslata erdin ise, bu dert ile firak nedir?
Dostu yakın gördün ise, bu baktığın ırak nedir?

Vuslat eri olan kişi, gerek varlıkdan mahv ola,
İşbu yola girmekliğe, görelim hazırlık nedir?

Vuslat eri oldun ise göz hicabın bildin ise,
Dostu ayan gördün ise, bu varlığı bırak nedir?

İlim hod göz hicabıdır, dünya ahret hesabıdır,
Kitap hod aşk kitabıdır, bu okunan varak nedir?

Zinhar gözünü açagör, nefs tuzağını seçegör,
Dost mahfiline geçegör, ondan yeğrek durak nedir?

Söylersin ki gözüm görür, davaya manaya erer,
Gündüz güneş şule verir, gece yanan çerak nedir?

Yunus der: Eşkere nihan, Hak doludur iki cihan,
Gelsin beri dosta giden, Hur ve Kusur Burak nedir?

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Ger vuslata irdünise bu derdile firâk nedür
Dostı yakın gördünise bu bakdugun ırak nedür

Vuslat eri olan kişi gerek varlıkdan mahv ola
İş bu yola girmeklige bir görelüm yarak nedür

Vuslat eri oldunısa göz hicâbın bildünise
Dostı ‘ıyân gördünise bu varlıgı bırak nedür

‘İlim hod göz hicâbıdur dünyâ âhret hisâbıdur
Kitâb hod ‘ışk kitâbıdur bu okunan varak nedür

Zinhâr gözüni açagör nefs duzagını seçegör
Dost mahfiline geçegör andan yigrek turak nedür

Eydürsin kim gözüm görür da‘vîyi ma‘nîye irür
Gündüz güneş şû'le virür gice yanan çerâk nedür

Yûnus dir eşkere nihân Hak toludur iki cihân
Gelsün berü dosta giden Hûr u Kusûr Burâk nedür

Yunus Emre

Derleme ve yorum: Zeki Çalar

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.EMEĞE SAYGI

Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı